Delårsrapport januari – september 2006

Stockholm den 25 oktober 2006

• Nettoomsättningen ökade till 75 962 Mkr (72 050) och periodens resultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1 213 Mkr (485), motsvarande 4,16 kr (1,67) per aktie
• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av försämrad mix
• Ökad försäljning för vitvaror i Nordamerika med stabila marginaler
• Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling för dammsugare
• Starkt resultat för vitvaror i Latinamerika
• Resultatet för tredje kvartalet påverkades av stigande materialpriser
• Styrelsen föreslår inlösen av aktier med 20 kr per aktie totalt uppgående till cirka 5 600 Mkr
• Koncernens utsikter för 2006 oförändrade

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03.
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Related documents
DatumDokument Språk
 Hela rapporten 
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –4,6%.

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 27 258 Mkr (27 171) och periodens resultat till 656 Mkr (923), vilket motsvarar 2,29 kr (3,22) per aktie. Den organiska tillväxten var 4,9%, medan valutakursförändringarna...

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 27 674 Mkr (27 763) och periodens resultat till 642 Mkr (701), vilket motsvarar 2,24 kr (2,44) per aktie.

Läs mer
Läs mer inom Finansiell information

Electrolux årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 25 328 Mkr (25 875) och periodens resultat till 361 Mkr (499), vilket motsvarar 1,26 kr (1,76) per aktie.

Läs mer

Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari 2013.

Läs mer