Delårsrapport januari – september 2007

22 oktober, 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade till 77 089 Mkr (75 962) och periodens resultat till 1 799 Mkr (1 213), motsvarande 6,41 kr (4,16) per aktie

• Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2007 ökade med 10%, exklusive jämförelsestörande poster, jämfört med samma period föregående år

• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av kostnader för produktlanseringar och ökade råvarukostnader

• Svag efterfrågan på viktiga marknader i Europa

• Stark resultatutveckling och förbättrad marginal för vitvaror i Nordamerika

• Bästa resultatet någonsin för ett tredje kvartal i Latinamerika

• Fortsatt god tillväxt i Asien/Stillahavsområdet

• Bättre kassaflöde, i nivå med säsongsmönstret

• Koncernens utsikt för helåret 2007 är oförändrad. Ökad risk för nedgång på marknaden i USA och pressade marginaler i Europa ökar dock osäkerheten

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Electrolux ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2007
klockan 8.00 (CET).

Relaterade bilder
IR_q3_2007

IR_q3_2007

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Relaterat Material
Hela rapporten  
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av tredje kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 28 784 Mkr (27 258). Försäljningen ökade med 5,6%, varav positiva valutakursförändringar svarade för 4,0%. Stark resultatförbättring för vitvaror i Europa.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 26 330 Mkr (27 674). Försäljningen minskade med 4,9%, varav negativa valutakursförändringar svarade för 1,1%.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 25 629 Mkr (25 328). Den organiska tillväxten var 4,5%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –3,3%.

Läs mer