Delårsrapport januari – september 2007

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade till 77 089 Mkr (75 962) och periodens resultat till 1 799 Mkr (1 213), motsvarande 6,41 kr (4,16) per aktie

• Rörelseresultatet för de första nio månaderna 2007 ökade med 10%, exklusive jämförelsestörande poster, jämfört med samma period föregående år

• Lägre resultat för vitvaror i Europa på grund av kostnader för produktlanseringar och ökade råvarukostnader

• Svag efterfrågan på viktiga marknader i Europa

• Stark resultatutveckling och förbättrad marginal för vitvaror i Nordamerika

• Bästa resultatet någonsin för ett tredje kvartal i Latinamerika

• Fortsatt god tillväxt i Asien/Stillahavsområdet

• Bättre kassaflöde, i nivå med säsongsmönstret

• Koncernens utsikt för helåret 2007 är oförändrad. Ökad risk för nedgång på marknaden i USA och pressade marginaler i Europa ökar dock osäkerheten

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Electrolux ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2007
klockan 8.00 (CET).

Related documents
DatumDokument Språk
 Hela rapporten 
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –4,6%.

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 27 258 Mkr (27 171) och periodens resultat till 656 Mkr (923), vilket motsvarar 2,29 kr (3,22) per aktie. Den organiska tillväxten var 4,9%, medan valutakursförändringarna...

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 27 674 Mkr (27 763) och periodens resultat till 642 Mkr (701), vilket motsvarar 2,24 kr (2,44) per aktie.

Läs mer
Läs mer inom Finansiell information

Electrolux årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2013. Nettoomsättningen uppgick till 25 328 Mkr (25 875) och periodens resultat till 361 Mkr (499), vilket motsvarar 1,26 kr (1,76) per aktie.

Läs mer

Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till anställda, från och med den 1 januari 2013.

Läs mer