Delårsrapport januari – september 2009

26 oktober, 2009

Sammanfattning av tredje kvartalet 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 27 617 Mkr (26 349) och periodens resultat till
1 631 Mkr (847), vilket motsvarar 5,74 kr (2,99) per aktie.

• I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 3% som en följd av fortsatt vikande efterfrågan på Electrolux största marknader.

• Bibehållna prisnivåer och en förbättrad mix påverkade försäljningen positivt.

• Rörelseresultatet uppgick till 2 234 Mkr (1 178) exklusive jämförelsestörande poster.

• Resultatet förbättrades i alla regioner trots fortsatt svaga marknader.

• Kostnadsbesparingar, bibehållna prisnivåer och lägre kostnader för råmaterial bidrog starkt till resultatförbättringen.

• Cyklisk lägstanivå i råmaterialpriser och lägre marknadsföringskostnader under kvartalet bidrog till de höga marginalerna.

• Fortsatt starkt kassaflöde ger Electrolux en stark finansiell ställning.

• Fortsatta åtgärder för att förbättra tillverkningsstrukturen: Två fabriker stängs och en utvärderas.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls den 26 oktober 2009 klockan 15.00-16.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens tredje kvartal 2009 kommer att fin¬nas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:
+46 (0) 8 505 598 53, Sverige
+44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
+1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/webcast1

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: 08-738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir

Relaterade bilder
IR_q3_2009

IR_q3_2009

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Relaterat Material
Hela rapporten  
Ämnen


Kommentarer

Läs mer inom Delårsrapporter

Sammanfattning av tredje kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 28 784 Mkr (27 258). Försäljningen ökade med 5,6%, varav positiva valutakursförändringar svarade för 4,0%. Stark resultatförbättring för vitvaror i Europa.

Läs mer

Sammanfattning av andra kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 26 330 Mkr (27 674). Försäljningen minskade med 4,9%, varav negativa valutakursförändringar svarade för 1,1%.

Läs mer

Sammanfattning av första kvartalet 2014. Nettoomsättningen uppgick till 25 629 Mkr (25 328). Den organiska tillväxten var 4,5%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –3,3%.

Läs mer