Valberedning 2008

31 maj, 2007

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2007 ska Electrolux ha en valberedning bestående av sex ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna och bolagets styrelseordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 april.

Valberedningen består av följande ledamöter.

  • Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen
  • Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Rune Andersson, Mellby Gård AB
  • Marcus Wallenberg, ordförande i Electrolux
  • Peggy Bruzelius, vice ordförande i Electrolux

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2008 avseende
ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt process för att utse valberedning för följande år.

AB Electrolux årsstämma 2008 kommer att äga rum den 1 april i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com

Läs mer inom Valberedning
21 februari, 2014

Valberedning 2014

21 februari, 2014

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2014

Läs mer
15 februari, 2013

Valberedning 2013

15 februari, 2013

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2013

Läs mer
17 februari, 2012

Valberedning 2012

17 februari, 2012

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2012 har utsetts.

Läs mer